Sunday, January 3, 2010

Menangani Stres...
Bijak Menangani Stres


Langkah-langkah Menangani Stres Pekerjaan
1- Tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja
2- Praktikkan pemikiran yang rasional dan positif
3- Berkomunikasi secara berkesan
4- Tangani kritikan dengan baik
5- Tangani kemarahan secara berkesan
6- Atasi masalah dengan berkesan
7- Praktikkan pengurusan masa yang berkesan
8- amalkan cara hidup sihat

Punca-punca Stres Pekerjaan
1- Objektif dan struktur organisasi yang kurang jelas
2- Perkembangan kerjaya, status dan gaji yang tidak memuaskan
3- Peranan yang berkonflik
4- Tugas yang membosankan dan tidak bermakna
5- Kerja yang terlalu banyak dan terlalu sedikit
6- Waktu kerja yang terlalu panjang dan tidak anjal
7- Kurang sokongan daripada rakan sekerja atau pihak atasan
8- Konflik interpersonal
9- Konflik di antara tuntutan kerja dan rumah http://www.mpaj.gov.my

No comments:

Post a Comment